letsencrypt-renew for multiple letsencrypt certificates within one uberspace
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Jonathan Golder cfa04d5da0
Allow forcing cert renewing via opt
1 år sedan
GPLv3.txt Add copyright information 3 år sedan
Makefile Makefile: Remove unnecessary $(ETC) folder 3 år sedan
letsencrypt-renew.sh Allow forcing cert renewing via opt 1 år sedan