Job configuration and related files of https://git.golderweb.de/wiki/jogobot-euroexchange
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jonathan Golder 446771f1a4 Merge branch 'develop', state 2019-03-04 1 rok temu
gnuplot_scripts gnuplot_scripts: Prepare scripts for upload 2 lat temu
.gitignore Init repo 2 lat temu
jobs.json jobs: Reduce update freq for turkish lira longterm 1 rok temu