Преглед на файлове

jobs: Reduce update freq for turkish lira longterm

Daily/weekly updates not longer needed
develop
Jonathan Golder преди 2 години
родител
ревизия
49bf0e7c64
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      jobs.json

+ 2
- 2
jobs.json Целия файл

@ -2,11 +2,11 @@
{
"image" : "Euro_exchange_rate_to_TRY_(6000px_wide).svg",
"script" : "Euro_exchange_rate_to_TRY_6000px_wide",
"freq" : 1
"freq" : 30
},
{
"image" : "Euro_exchange_rate_to_TRY_(800px_wide).svg",
"script" : "Euro_exchange_rate_to_TRY_800px_wide",
"freq" : 7
"freq" : 30
}
]

Зареждане…
Отказ
Запис