letsencrypt-renew for multiple letsencrypt certificates within one uberspace
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
Jonathan Golder cfa04d5da0
Allow forcing cert renewing via opt
1 рік тому
GPLv3.txt Add copyright information 3 роки тому
Makefile Makefile: Remove unnecessary $(ETC) folder 3 роки тому
letsencrypt-renew.sh Allow forcing cert renewing via opt 1 рік тому