letsencrypt-renew for multiple letsencrypt certificates within one uberspace
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jonathan Golder cfa04d5da0
Allow forcing cert renewing via opt
1 rok temu
GPLv3.txt Add copyright information 3 lat temu
Makefile Makefile: Remove unnecessary $(ETC) folder 3 lat temu
letsencrypt-renew.sh Allow forcing cert renewing via opt 1 rok temu